Welkom op www.getproductcode.com .. Als u nog steeds te bladeren en deze website te gebruiken gaat u akkoord om te voldoen aan en worden gebonden door de volgende bepalingen en voorwaarden voor het gebruik, die samen met ons privacy-beleid regelen www.getproductcode.com van relatie met u in verband met deze website.

De term "www.getproductcode.com" of "ons" of "wij" verwijst naar de eigenaar van de website. De term "u" verwijst naar de gebruiker of toeschouwer van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden van gebruik:
ALLE PERSONEN ONDER DE LEEFTIJD VAN 18 GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE. INDIEN U JONGER BENT 18 JAAR OUD, HET IS ONWETTIG VOOR U OM TE BEZOEKEN, LEZEN, OF INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN OP ENIGERLEI WIJZE. DEZE WEBSITE WEIGERT SPECIFIEK TOEGANG AAN EEN PERSOON DIE WORDT GEDEKT DOOR HET KIND ONLINE PRIVACY ACT (COPA) VAN 1998.

De inhoud van de pagina's van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik alleen. Het is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
Noch wij, noch enige derden enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, actualiteit, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onnauwkeurigheden kunnen of fouten en we uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate toegestaan door de wet uitgesloten.
Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten worden, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, lay-out, blik, uiterlijk en afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan overeenkomstig de verklaring inzake auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.

Alle handelsmerken gereproduceerd in deze website, die zijn niet de eigendom van, of vergunning aan de exploitant, zijn erkend op de website.
Onbevoegd gebruik van deze website kan geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden aangeboden voor uw gemak om nadere informatie. Ze doen niet betekenen dat we instemmen met de website(s). Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit een dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Ierland.

HERZIENINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING
Deze gebruiksvoorwaarden voor www.getproductcode.com is dynamisch. Het zal voortdurend veranderen. U mag niet aannemen dat het blijft hetzelfde en u akkoord gaat met het beleid elk bezoek aan de site voor wijzigingen controleren. Tenzij, uitsluitend in het advies van de website, Dit beleid verandert zo drastisch als een kennisgeving geplaatst op de site of via e-mail, u krijgt geen melding van wijzigingen in deze voorwaarden en voorwaarden voor www.getproductcode.com noch, onder geen enkele omstandigheid, deze site belofte kennisgeving. Uw voortgezet gebruik van deze site bewijzen altijd uw aanvaarding van de voorwaarden en condities voor www.getproductcode.com of eventuele wijzigingen.

LAATSTE UPDATE
Deze gebruiksvoorwaarden www.getproductcode.com het laatst bijgewerkt op: Mei 2015